Akcie na školský rok 2017/2018

11.09.2017 – Stretnutie rodičov o 16,00 h – č.1

12.09.2017 – Stretnutie rodičov o 16,00 h – č.2

13.09.2017 -Stretnutie rodičov o 16,00 h -  č.3

25.09.2017 – Balónová show o 9,30 h – č.1- sponzor

26.09.2017 – Balónová show o 9,30 h – č.3

26.09.2017 – DHZ – ukážka hasičov o 10,00 h – č.1 – sponzor

27.09.2017 – Balónová show o 9,30 h – č.2

09.10.2017 – Tekvičková párty – č.1, č.2, č.3 o 15,00

10.10.2017 – Žonglér o 9,15 h, 10,30 h – č.3, č.1

11.10.2017 – Žonglér o 9,15 h, 10,15 h – č.2

19.10.2017 – Depistáž predškolákov CPPP – č.1, č.3

24.10.2017 – Depistáž predškolákov CPPP -  č.2

20.11.2017 – Kapitán Kotvička o 10,00 h – č.2

21.11.2017 – Kapitán Kotvička o 10,00 h – č.3

29.11.2017 – Snímanie nôh – č.2

30.11.2017 – Snímanie nôh – č.1

01.12.2017 – Snímanie nôh – č.3

04.12.2017 – Mikuláš o 13,00 h – č.2, č.3

04.12.2017- Dúhový autobus o 10,00 h – č.1 – sponzor

06.12.2017 – Mikuláš – č1

18.12.2017 – Vianočná besiedka -  č2, č.3

19.12.2017 – Vianočná besiedka – č.1

09.01.2018 – Pod hríbom divadielko – č.2, č.1

10.01.2018 – Pod hríbom divadielko – č.3

01.03.2018 – Koncert  Lednický – č.1, č.2, č3

04.04.2018 – Simsalala – č.1, č.2, č.3