OZNAM o prázdninách

V školskom roku 2017/2018 bude naša MŠ zatvorená v júli t.j.

01.07.2018 do 31.07.2018


t.j. 21 pracovných dní

Žiadosti sa začínajú vybavovať až od marca 2018


OZNAM


Počas zatvorenia našej MŠ máte možnosť umiestniť si

svoje dieťa v súrnych prípadoch na MŠ Gen. Pekníka,

ktorá je otvorená podľa harmonogramu. Túto MŠ si

musia rodičia sami vybaviť a  záväzne podať žiadosť

do 30.5.2018 na príslušnej MŠ.

Riad. MŠ