Tlačivá na stiahnutie

Podmienky prijatia detí 2017

Žiadost-na-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-2017-2018

Čo_má_dieťa_vedieť

Pripravenosť dieťaťa na vstup do materskej školy

Žiadost-o-odklad-povinnej-skolskej-dochadzky

VYHLÁSENIE o bezinfekč. prostredia

Neprítomnosť dieťaťa

Desatoro pre rodičov od svojich detí

Osobné veci pri prijatí dieťaťa do MŠ

Adaptačný pobyt tlačivo