Materská škola Za hradbami 1


902 01 Pezinok

www.mszahradbami.sk

info@mszahradbami.sk

maja.nogova@centrum.sk

budova č.1 / s nadstavbou/       0336901955

odhlasovanie detí zo stravy              0336901956

budova č. 2 / bez nadstavby/   0336901950

odhlasovanie zo stravy                      0336901951

budova č.3 /Holubyho č.49/   0336901958