Personálne obsadenie MŠ v Pezinku, Za hradbami č.1

Personál sedemtriednej MŠ tvorí 25 zamestnankýň. Z toho počtu je 14 pedagogických a 11 nepedagogických zamestnankýň v prevádzke.

Pedagogické zamestnakyne :

Priezvisko a meno Funkcia Trieda Kredity
Nogová Mária riaditeľka 5-6- ročné deti 82 + 1.atestácia
Moravičová Daniela zástupkyňa 4-6-ročné deti 32 + 1. atestácia
Vančeková Blanka učiteľka 4-5-ročné deti
Nagyová Zuzana učiteľka 3-4-ročné deti 60
Husovičová Jana učiteľka 5-6 ročné deti 60
Milková Jana učiteľka 4-5-ročné deti 31
Kucháreková Anna učiteľka 3-4-ročné deti 31
Šperková Ľubica Mgr. učiteľka 4-6-ročné deti
Zacharová Helena učiteľka 3-4-ročné deti
Košnárová Barbora Mgr. učiteľka 3-4-ročné deti
Šimonovičová Iva učiteľka 3-4 ročné deti
Zajíčková Božena učiteľka 3-4-ročné deti
Hlavačková Martina Mgr.

Miškovská Marta

učiteľka

učiteľka

4-6-ročné deti

4-6- ročné deti

Nepedagogické zamestnankyne

Jarošová Beáta – vedúca ŠJ

Kovárová Viera – hlavná kuchárka

Miková Helena – pomocná kuchárka

Fornerová Margita – dovážačka stravy pre MŠ Holubyho ul.

Stehlíková Paulína – pomocná kuchárka

Kovárová Alena                                     - pomocná kuchárka

Heribanová Hedviga – školníčka

Tóthová Jarmila – upratovačka

Miškovská Katarína – upratovačka

Petáková Miroslava – upratovačka

Groningerová Jarmila – upratovačka