Stravné môžete platiť:  prevodom z účtu , vkladom na účet ( potrebné uviesť meno dieťaťa ako var. symbol !)

Suma 26,-Eur .

Číslo účtu:

SK59 5600 0000 0066 3444 4006

Stravné sa platí mesiac vopred. ( Vyhláška č. 121/ 94 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke škol. stravovania)

Celodenné stravné :

  • desiata  +obed  0,96 Eur
  • olovrant 0,23 Eur
  • Spolu 1,19 Eur