Tlačivo  môžete si ho stiahnuť :

Vyhlasenie2023

 Ďakujem všetkým rodičom, ktorí prispeli svojimi 2 % na materskú školu.

 

Milí rodičia !

Ak  máte záujem o finančnú podporu nášho zariadenia, môžete tak urobiť poukázaním 2 % daní z príjmu. Papiere máte k dispozícii u pani učiteliek v triede alebo v šatni. Budeme radi , ak oslovíte aj svojich blízkych. Vyplnené tlačivá prosím odovzdať na príslušný Daňový úrad.( V prípade Pezinka môžete doniesť do MŠ , riaditeľka to osobne odnesie na pezinský Daňový úrad.)

Názov : SRRZ – RZ pri Materskej škole

Sídlo:   Za hradbami 1, 902 01 Pezinok

Organizačná forma: Občianske združenie

IČO:  173196170975

Účet: SK76 5600 0000 0066 1255 4001

Banka : Prima / 5600

Vopred Vám všetkým          Ďakujem

Mária Nogová