Zápis detí do MŠ

bude 15.05.2019 od 8,00 – 11,00 a 14,00 – 17,00 h

na mestskom úrade v zasadačke č.12  

Potrebné info a tlačivá sú v záražke  Tlačivá a prázdniny