Rodičovské stretnutie bude

11.09.2023 o 16,00 h – budova č.1

12.09.2023 o 16,00 h – budova č.2

13.09.2023 o 16,00 h – budova č.3