Materská škola je od 01.06.2020

OTVORENÁ

Organizačné pokyny MŠ – COVID – 19

Predbežný zoznam detí od júna 2020

Holubyho

Zoznam detí č.1

zoznam detí č.2