Zápis detí do MŠ 2021

Zápis_do_MŠ_2021-22

Podmienky_prijatia_dieťaťa

Spádové_MŠ_Nariadenie_Mesto_Pezinok

Žiadost_o_prijatie_dieťaťa_2021-22