Tlačivá na stiahnutie

zápis do MŠ 2020

ŽIADOSŤ NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2020

Podmienky prijatia detí 2020

 Čo potrebuje dieťa do Materskej školy

Čo_má_dieťa_vedieť

Žiadost-o-odklad-povinnej-skolskej-dochadzky

VYHLÁSENIE o bezinfekč. prostredia

Neprítomnosť dieťaťa

Desatoro pre rodičov od svojich detí

Osobné veci pri prijatí dieťaťa do MŠ

Adaptačný pobyt tlačivo