Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_2023-24

Podmienky_prijatia_dieťaťa

 Čo potrebuje dieťa do Materskej školy

Čo_má_dieťa_vedieť

Žiadost-o-odklad-povinnej-skolskej-dochadzky

Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni PPV_FIN

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

VYHLÁSENIE o bezinfekč. prostredia

Neprítomnosť dieťaťa

Desatoro pre rodičov od svojich detí

Osobné veci pri prijatí dieťaťa do MŠ

Adaptačný pobyt tlačivo