Úhrada stravy a réžie

Stravné môžete platiť:  prevodom z účtu , vkladom na účet ( potrebné uviesť meno dieťaťa a číslo budovy ako var. symbol)

Suma 50,00 Eur

Číslo účtu:

SK59 5600 0000 0066 3444 4006

Od 1.3.2023 sa zvyšuje stravné podľa VZN č. 1/2023

Stravné sa platí mesiac vopred. ( Vyhláška č. 121/ 94 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke škol. stravovania)

Celodenné stravné :

  • desiata  + obed  1,40 Eur
  • desiata+ obed +olovrant  2,10 Eur

Úhrada stravy a réžie – predškolák

Stravné môžete platiť:  prevodom z účtu , vkladom na účet ( potrebné uviesť meno dieťaťa a číslo budovy ako var. symbol)

Suma 23,00 Eur

Číslo účtu:

SK59 5600 0000 0066 3444 4006