OZNAMUJEME

Naša materská škola používa

výlučne

slovenské výrobky , t.j. mäso, vajcia, mlieko a mliečne výrobky…( dlhodobo).