Personálne obsadenie MŠ v Pezinku, Za hradbami č.1

Personál sedemtriednej MŠ tvorí 25 zamestnankýň. Z toho počtu je 14 pedagogických a 11 nepedagogických zamestnankýň v prevádzke.

Pedagogické zamestnakyne :

Priezvisko a meno Funkcia Trieda Kredity
Nogová Mária riaditeľka 5-6-ročné deti  1.atestácia
Špotáková Darina učiteľka 3-4-ročné deti
Zajíčková Božena učiteľka 4-6-ročné deti
Balážová Michaela učiteľka 4-6-ročné deti
Husovičová Jana učiteľka 5-6-ročné deti
Milková Jana zástupkyňa 4-5-ročné deti
Kucháreková Anna zástupkyňa 4-6-ročné deti
Šperková Ľubica zástupkyňa 4-6-ročné deti
Zacharová Helena učiteľka 3-4-ročné deti
Valachovičová Viera učiteľka 3-4-ročné deti
Nižňanová Zuzana učiteľka 3-4-ročné deti
Balúchová Dušana učiteľka 4-5-ročné deti
Hlavačková Martina učiteľka 4-6 ročné deti
Matušeková Eva učiteľka 3-4-ročné deti

Nepedagogické zamestnankyne

Jarošová Beáta – vedúca ŠJ

Kovárová Viera – hlavná kuchárka

Fornerová Margita – dovážačka stravy pre MŠ Holubyho ul.

Kocmálová Michaela    – pomocná kuchárka

Benčuriková Alžbeta – pomocná kuchárka, dovážačka stravy pre Hradby 1

Heribanová Hedviga – pomocná kuchárka

Masarovičová Alena – upratovačka

Nídelová Dana  – upratovačka

Miškovská Katarína – upratovačka

Petáková Miroslava – upratovačka

Groningerová Jarmila – upratovačka