Personálne obsadenie MŠ v Pezinku, Za hradbami č.1

Personál sedemtriednej MŠ tvorí 25 zamestnankýň. Z toho počtu je 14 pedagogických a 11 nepedagogických zamestnankýň v prevádzke.

Pedagogické zamestnakyne :

Priezvisko a meno Funkcia Trieda Kredity
Nogová Mária riaditeľka 5-6- ročné deti 82 + 1.atestácia
Moravičová Daniela zástupkyňa 4-6-ročné deti 60 + 1. atestácia
Pútecová Natália učiteľka 4-5-ročné deti
Nagyová Zuzana učiteľka 3-4-ročné deti 60
Husovičová Jana učiteľka 5-6-ročné deti 60
Milková Jana učiteľka 4-5-ročné deti 60
Kucháreková Anna učiteľka 4-6-ročné deti 60
Šperková Ľubica učiteľka 4-6-ročné deti 60
Zacharová Helena učiteľka 3-4-ročné deti 60
Šimonovičová Iva učiteľka 3-4-ročné deti
Nižňanová Zuzana učiteľka 3-4-ročné deti
Zajíčková Božena učiteľka 3-4-ročné deti
Hlavačková Martina učiteľka 4-6 ročné deti 30
Matušeková Eva učiteľka 3-4-ročné deti 30

Nepedagogické zamestnankyne

Jarošová Beáta – vedúca ŠJ

Kovárová Viera – hlavná kuchárka

Fornerová Margita – dovážačka stravy pre MŠ Holubyho ul.

Krausová Nikola    – pomocná kuchárka

Benčuriková Alžbeta – pomocná kuchárka, dovážačka stravy pre Hradby 1

Heribanová Hedviga – pomocná kuchárka

Forróová Diana – upratovačka

Nídelová Dana  – upratovačka

Miškovská Katarína – upratovačka

Petáková Miroslava – upratovačka

Groningerová Jarmila – upratovačka