Termín a spôsob úhrady príspevku  pre Materskú školu- zákonný poplatok /podľa zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a podľa VZN č.6/2023

Spôsob úhrady : do 15.dňa v mesiaci

–        bezhotovostne

–         vkladom na účet v Prima banke

Adresát : Materská škola Za hradbami 1, 902 01 Pezinok

Suma :    43,00 € / mesačne

Číslo účtuSK28 5600 0000 0066 3444 0005  Prima banka

VS : budova č. 1 – 01 , budova č. 2 – 02, budova č. 3 Holubyho – 03

Spáva pre prijímateľa : Priezvisko a meno dieťaťa

_____________________________________________________________

 

Termín a spôsob úhrady príspevku  pre Materskú školu- rodičovský poplatok

Spôsob úhrady : do 30.09. – január 31.01.

Adresát : Materská škola Za hradbami 1, 902 01 Pezinok

Suma :    60,00 € / polročne

VS : budova č. 1 – 01 , Číslo účtu :  SK27 5600 0000 0066 1255 1003 Prima banka

VS : budova č. 2 – 02 , Číslo účtu :  SK58 5600 0000 0066 1255 5004 Prima banka

VS : budova č. 3 – 03 , Číslo účtu :  SK89 5600 0000 0066 1255 9005 Prima banka

Spáva pre prijímateľa : Priezvisko a meno dieťaťa