Materská škola Za hradbami 1


902 01 Pezinok

www.mszahradbami.sk

  maja.nogova@centrum.sk

 

 

 

 

budova č.1 / s nadstavbou/       0915/751 396

odhlasovanie detí zo stravy              0915/751 396

budova č. 2 / bez nadstavby/   0915/748 008

odhlasovanie zo stravy                      0915/748 008

budova č.3 /Holubyho č.49/    0915/750 782

vedúca ŠJ                                        0915/753 499 

riaditeľka                                       0908/410305