OZNAM

Počas zatvorenia našej MŠ máte možnosť umiestniť si svoje dieťa v súrnych prípadoch

na MŠ Gen. Pekníka,

ktorá je otvorená podľa harmonogramu. Túto MŠ si musia rodičia sami vybaviť a záväzne podať žiadosť do 31.5.2019 na príslušnej MŠ. Riad. MŠ