Akcie na druhý polrok 2022/2023

06.02.2023 Depistáž detí PPV – č.1

07.02.2023 Depistáž detí PPV – č.2

13.02.2023 Depistáž detí PPV – č.3

14.02.2023 KARNEVAL – č.1, č.2, č.3

04.05.2023 – 11.05.2023 – Plavecký výcvik