Nové telefónne čísla MŠ Za hradbami 1, Pezinok

 

Budova č. 1     0915/751 396

Budova č. 2    0915/748 008

Budova č. 3     0915/750 782

Vedúca ŠJ       0915/753 499