OZNAM 1

Riaditeľstvo MŠ Za hradbami 1, Pezinok oznamuje všetkým rodičom , na

základe súhlasného stanoviska Mesta Pezinok a  RZ, MŠ  bude počas letných prázdnin zatvorená

od 01.07.2020 – 31.07.2020

a

28.08.2020 – 31.08.2020

                                                  Riaditeľka MŠ

OZNAM 2 COVID – 19