OZNAM

Počas zatvorenia našej MŠ od 1.7.2024 do 31.7.2024 máte možnosť umiestniť si svoje dieťa v súrnych prípadoch na MŠ Záhradná, ktorá je otvorená podľa harmonogramu. Túto MŠ si musia rodičia sami vybaviť   a  záväzne podať žiadosť  do 31.5.2024 na príslušnej MŠ.

                   Riad. MŠ