Oznámenie

O zadaní zákazky na uskutočnenie prác :