Akcie na školský rok 2020/2021

21.04.2021 Fotenie detí – č.1, č.2, č.3

27.04.2021  Divadielko Červená čiapočka – č.2

28.04.2021     – „ –                                       –  č.1

29.04.2021        – „ –                                    – č.3

18.05.2021 Vyšetrenie zraku – č.1, č.2, č. 3

20.05.2021 Exkurzia Dunajská Lužná – VT, ST – č.2

21.05.2021 Exkurzia Dunajská Lužná – VT, VT – č.1, č.3

10.05.2021 do 14.05.2021    Zápis detí do MŠ

01.06.2021   MDD – KARNEVAL č.2, č.3

01.06.2021   MDD – súťažívé hry – č.1

30.06.2021 Rozlúčka predškolákov – č.2

01.08.2021 – 31.08.2021  Letné prázdniny