Akcie do konca šk. roka

04.05.2023 – 11.05.2023 – Plavecký výcvik – č.1, č.2, č.3

15.05.2023 Deň matiek – č.1, č.2, č.3

18.05.2023 Divadielko – č.1 – sponzorské

22.05.2023 Sférické kino – č.2

25.05.2023 Sférické kino – č.1, č.3

31.05.2023 CVČ – tvorivé dielne – č.2

01.06.2023 MDD – č.1, č.2, č.3

02.06.2023 Výlet ZOO – č.1

05.06.- 09.06.2023-  Korčuľovanie inline – č.1, č.2, č.3

16.06.2023 Noc v škôlke – č.1

19.06.2023 Rozlúčka predškolákov – č.3

23.06.2023 Rozlúčka predškolákov –  č.2

26.06.2023 Výlet – č.2  Ranč pod Babicou

27.06.2023 Výlet – č.3 Červený kameň

01.08.2023 – 31.08.2023 – letné prázdniny