Akcie na školský rok 2019/2020

09.09.2019 Stretnutie rodičov – č.1 o 16,30 h

10.09.2019 Stretnutie rodičov – č.2 o 16,30 h

11.09.2019 Stretnutie rodičov – č.3 o 16,30 h

25.09.2019 Divadielko – č.1, č.2, č.3

07.10.2019 Divadielko – č.3

09.10.2019 – Tekvičkový deň – č.1, č.2, č.3

14.10. – 18.10. 2019 – korčuľovanie

28.10. 2019 Vianočné fotenie – č.1, č.2, č.3

29.10.2019 Divadielko – č.2

04.11.2019 Divadielko – č.1

08.11.2019 Stomatológia – č.1

11.11.2019 Stomatológia – č.2

19.11.2019 Divadielko – č.1, č.2, č.3

29.11.2019 Divadielko – č.1 – narodeninové

04.12.2019 CVČ – vianočné dielničky – č.3 – VT

05.12.2019 Mikuláš – č.2

06.12.2019 Mikuláš – č.1, č.3

10.12.2019 CVČ – vianočné dielničky – č.2 – VT

11.12.2019 Logopedická depistáž – č.1, č.2, č.3

16.12.2019 Vianočná besiedka – č.1, č.2, č.3

17.12.2019 CVČ – vianočné dielničky – č.1- VT

23.12.2019 – 03.01.2020 Zimné prázdniny

20.01.2020   Vesmír – veľké a stredné deti – č.1, č.2, č.3

27.01.2020   Podmorský svet – malé deti – č.1, č.2, č.3

28.01.2020   Depistáž – školská zrelosť – č.1, č.2

30.01.2020   Depistáž – školská zrelosť – č. 3

03.02.2020 KARNEVAL – č.1, č.2, č.3

10.03.2020  Sokoliari – č.1, č.2, č.3

11.03.2020 Návšteva stomatologičky – č.1

18.03.2020 Návšteva stomatologičky – č.2

19.03. – 25.03.2020 – plavecký výcvik

06.04.2020  Logopedická depistáž – č.1, č.2, č.3

07.04.2020  Divadielko Aladin – č.2

22.04.2020 Fotenie detí – č.1, č.2

23.04.2020 Fotenie detí – č. 3

11.05.2020 Výlet Živá Voda Modrá -č.2 – ST,VT – deťom pas

12.05.2020 Výlet Živá Voda Modrá – č.3 – MT, VT – deťom pas

13.05.2020 Zápis detí do MŠ

14.05.2020 Výlet Živá Voda Modrá – č.1 – MT, VT – deťom pas

18.05.2020   Deň matiek – č.1, č.2, č.3

01.06.2020   MDD – trampolíny- č.1, č.2, č.3

26.06.2020 Rozlúčka predškolákov – č.2

01.07.2020 – 31.07.2020  Letné prázdniny

28.08. a 31.08.2020 – zatvorená MŠ