Dieťa je kvet, ale pôda, z ktorej vyrastie to sme my – dospelí

Materská škola, ako prvá inštitúcia poskytuje organizované, systematické a profesionálne vzdelávanie a výchovu detí predprimárneho vzdelávania. Jej všeobecným cieľom je to, aby dieťa poznalo, naučilo sa a osvojilo si danú kultúru, istý obraz sveta, normy a hodnoty spoločnosti, v ktorej žije.